วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าให้เป็นปาหี่การเมือง

กระบวนการการตอบ 4 คำถาม ของนายกรัฐมนตรี จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิถุนายน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ จัดสถานที่รับความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ โดยมีกติกาว่า ผู้ตอบคำถามจะต้องแสดงบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ รัฐมนตรีมหาดไทยรับรองว่าจะไม่มีการชี้นำ หรือบังคับให้เขียนตามธงของรัฐบาล

ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่า ได้สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการ กทม. ให้เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็น และตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลรายงานกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วัน ครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน ทั้งยังสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ หวังว่าจะไม่ล้ำเส้นกลายเป็นชี้นำชาวบ้าน

แม้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แต่ก็น่าหนักใจแทนประชาชนทั่วไป ที่จะทำความเข้าใจคำถาม โดยเฉพาะคำถามที่ว่า ในการเลือกตั้งคราวหน้า จะได้รัฐบาลที่มี “ธรรมาภิบาล” หรือไม่? คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ซึ้งถึงความหมาย อาจเข้าใจต่างกันหรือตรงกับนายกรัฐมนตรี แม้แต่องค์กรต่างๆ ก็ยังให้คำจำกัดความธรรมาภิบาลไม่ตรงกัน

ธรรมาภิบาลของสหประชาชาติมีองค์ประกอบถึง 9 ประการ เช่น หลักนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การตอบสนอง การเน้นฉันทามติ ความเสมอภาค และความเที่ยงธรรม และความรับผิดชอบ เป็นต้น ขณะที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของไทย ระบุหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า

ผลการสำรวจของนิด้าโพล อาจบ่งชี้แนวคำตอบของประชาชนได้ระดับหนึ่ง ต่อคำถามโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล หลังการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่าง 15.68% ตอบว่า มีความเป็นไปได้มาก 24.40% มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ขณะที่ 34.4% เห็นว่าเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 9.28% เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลย รวมทั้งสองฝ่ายแสดงว่าคะแนนสูสี

ขณะที่กรุงเทพโพลถามถึงนัยของคำถาม นายกรัฐมนตรีถามทำไม? คนส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องการให้ประชาชนตระหนักว่า สถานการณ์บ้านเมืองมั่นคงหรือยัง หากเห็นว่ายังไม่สงบเรียบร้อย อาจไม่จัดการเลือกตั้งตามโรดแม็ป เป็นคำตอบที่ตรงกับนักวิเคราะห์การเมืองหลายคน ที่สงสัยว่า ถ้ามีคำตอบลักษณะนี้มากๆ อาจเป็นข้ออ้างเพื่อเลื่อนการเลือกตั้ง

หวังว่าการรับฟังความเห็นประชาชนครั้งนี้ ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจะเป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือ “การประชาสัมพันธ์” คำถามของเจ้าหน้าที่จะไม่กลายเป็นการปลุกระดม หรือชี้นำประชาชน และหวังว่าจะไม่กลายเป็นปาหี่การเมือง แบบเดียวกับการประกวดในงานวัดบางแห่ง ที่ตัดสินกันด้วยเสียงเชียร์ของแต่ละคน ที่สามารถเกณฑ์มาได้.

9 มิ.ย. 2560 10:44 ไทยรัฐ