บริการข่าวไทยรัฐ

เหลือประตูเดียว

กรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งห้ามบริษัทเอกชนใช้ ที่ดิน สปก. ดำเนินการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ อีกต่อไปเนื่องจากที่ดิน สปก.ต้องใช้เพื่อการเกษตร อย่างเดียว

คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดสร้างความตกตะลึงช็อกตาตั้งไปตามๆกัน

เพราะทำให้บริษัทพลังงานที่ได้รับสัมปทานผลิตปิโตรเลียมในปัจจุบัน 4 ราย ต้องหยุดการผลิตทันที

รวมทั้งบริษัทเอกชนอีก 3 ราย ที่ได้รับสัมปทานแล้วแต่ยังไม่เริ่มผลิตก็ต้องปิดจ๊อบไปพร้อมกัน

เรียกว่าโป้งเดียวจอด เปรี้ยงเดียวจบ ครบวงจร

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าบริษัทพลังงาน ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ บริษัท ปตท.สผ. ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทาน “แหล่งสิริกิติ์” เป็นฐานผลิตนํ้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติในเขตที่ดิน สปก.

เมื่อแหล่งสิริกิติ์ต้องหยุดผลิต กะทันหัน ทำให้ปริมาณนํ้ามันดิบลดฮวบ ไปถึง 1.6 หมื่นล้านบาร์เรลต่อวัน

และทำให้ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติหายวูบไปอีก 110 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน

คิดมูลค่าความเสียหาย 47 ล้าน บาทต่อวัน หรือ 1,290 ล้านบาทต่อเดือน

แถมทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีนํ้ามันอีก 27 ล้านบาทต่อวัน หรือ 9,360 ล้านบาทต่อปี

เนี่ย...เรื่องมันยุ่งอย่างนี้แหละท่านพระครู

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดห้ามใช้ที่ดิน สปก.ไปทำอย่างอื่น นอกจากเกษตรกรรม

เท่ากับห้ามไม่ให้ดำเนินการสำรวจ แหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆในที่ดิน สปก. 35 ล้านไร่ ตลอดกาล

อาจเกิดผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว

และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในอนาคตต่อไป

เพราะบริษัทเอกชนทั้ง 7 ราย ได้รับสัมปทานให้ผลิตปิโตรเลียมจากรัฐบาลถูกต้องทุกขั้นตอน

และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน สปก.ในการสำรวจและผลิตพลังงานมาแล้วหลายปี

แต่ที่เกิดปัญหาขึ้นมา เพราะ ก.ม.ไม่เปิดช่องให้ใช้ที่ดิน สปก.ทำประโยชน์ด้านอื่นนอกจากการเกษตรอย่างเดียว

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่า ก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดเคยสั่งห้ามบริษัทเอกชน 17 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ในเขตที่ดิน สปก.

เนื่องจากที่ดิน สปก.มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรอย่างเดียว

ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งห้ามบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานสำรวจผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในเขตที่ดิน สปก. จึงเป็นเรื่องเดียวกัน

อย่างไรก็ดี เมื่อศาลปกครองสูงสุดตัดสินเป็นที่สุด การจะหาช่องทางให้เปิดการผลิตใหม่จึงเป็น เรื่องลำบากยากเย็น

เว้นแต่...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช. จะใช้อำนาจพิเศษ “ม.44” ประกาศให้ที่ดิน สปก.ที่เอกชนได้รับสัมปทานสำรวจผลิตพลังงาน หลุดพ้นจากสภาพที่ดิน สปก.

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง เศรษฐกิจ และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

ถ้าไม่ออกประตูนี้...ก็ไม่มีประตู อื่นแล้วโยม.


“แม่ลูกจันทร์”