วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดมาตรการอุ้มรถตู้

พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบว่า จากการจัดระเบียบรถตู้ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ โดยอ้างว่ารายได้ลดลงทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมกว่า 260 ราย มีหนี้มากกว่า 41 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังหารือร่วมกับสถาบันการ เงิน 22 แห่ง ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือรถตู้ 4 มาตรการ คือ 1.ยกเว้นเรียก เก็บค่าปรับจากการผิดนัดชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.59 2.ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ยืดอายุชำระ 1 ปี หรือจ่ายเงินเป็นขั้นบันได โดยขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้และลูกหนี้แต่ละราย 3. กรณีที่ผู้ประกอบการผิดนัดชำระหนี้ คณะทำงานจะไปเจรจากับคลังเพื่อขอยกเว้นภาษีแวต 7% ให้แก่สถาบันการเงิน กรณีลูกหนี้ผิดนัด เพื่อลดผลกระทบการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 4.กรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะช่วยเจรจาธนาคารของรัฐเพื่อรับโอนหนี้ให้ ทั้งนี้ 4 มาตรการจะเริ่มได้ทันที

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 วิ่งเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯไปยังต่างจังหวัด ส่งผลให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาร้องเรียนต่างๆของรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างเห็นได้ชัด.

จากการจัดระเบียบรถตู้ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ โดยอ้างว่ารายได้ลดลงทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมกว่า 260 ราย มีหนี้มากกว่า 41 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังหารือร่วมกับสถาบัน 9 มิ.ย. 2560 04:40 ไทยรัฐ