วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ซีไอเอ็มบี ไทย”ปลื้มเพิ่มทุนฉลุย เดินหน้าเป็นธนาคารขนาดกลางอาเซียน

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขบวนการขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,752.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387.36 ล้านบาท เพิ่มเป็น 15,140.11 ล้านบาท ส่งผลให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือบีไอเอส เพิ่มเป็น 19.1%

“การเพิ่มทุนครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นจากกลุ่มซีไอเอ็มบี จากมาเลเซีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ 93.7% ที่ให้ความไว้วางใจในการเพิ่มทุนเสริมความแข็งแกร่งเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยยังคงเป็นตลาดหลักเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศของภูมิภาคนี้ และธนาคารกำลังเริ่มดำเนินโครงการ Transformation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายระยะกลางที่จะก้าวสู่การเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีศักยภาพแข็งแกร่งด้านอาเซียนในประเทศไทย”

ทั้งนี้ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 2,752.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,505.49 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และได้เปิดจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง รองรับความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร.

ขบวนการขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,752.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387.36 ล้านบาท เพิ่มเป็น 15,140.11 ล้านบาท ส่งผลให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 9 มิ.ย. 2560 04:38 ไทยรัฐ