วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"มีนบุรี"จัดอบรมฟรี นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

นายสว่าง แก้วมณี ผอ.เขตมีนบุรี แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-30 ก.ค. (10 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. โดยรุ่นที่ผ่านมาผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. ประกาศผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 23 มิ.ย. โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และใบรับรองแพทย์ สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร.0-2540-4375-6.

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-30 ก.ค. (10 วัน) 9 มิ.ย. 2560 03:18 ไทยรัฐ