วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คันนายาวบริการไว ออกเลขบ้าน45นาที

นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผอ.เขตคันนายาว แจ้งว่า เขตได้จัดทำโครงการการออกเลขหมายประจำบ้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้แล้วเสร็จภายใน 45 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 7 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการออกหมายเลขประจำบ้าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วประชาชนควรเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบแปลน ภาพถ่ายบ้านที่ขออนุญาตก่อสร้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2379-9940-1

นายสว่าง แก้วมณี ผอ.เขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตออกให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นในกรณีบัตรหายหรือทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด วันที่ 14-15 มิ.ย. เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดแสนสุข ถ.สุวินทวงศ์.

เขตได้จัดทำโครงการการออกเลขหมายประจำบ้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้แล้วเสร็จภายใน 45 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 7 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดระยะเวลา ขั้นตอน ในการออกหมายเลขประจำบ้าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วประชาชนควรเตรียม 9 มิ.ย. 2560 03:16 ไทยรัฐ