วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหิดลฯ ICT จัดแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผอ.ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ แจ้งว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สอวน. มอบหมายให้ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย. ที่ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้มีนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. 90 คน เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และคัดเลือกนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันเข้ารับการอบรมเข้มในระดับสูงต่อไป.

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สอวน. มอบหมายให้ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 มิ.ย. 2560 03:16 9 มิ.ย. 2560 03:16 ไทยรัฐ