บริการข่าวไทยรัฐ

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นฟ้อง-บัญชีพยานออนไลน์

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เปิดใช้ระบบ e-filing ยื่นฟ้อง-บัญชีพยานออนไลน์ เพิ่มความสะดวกคู่ความไม่ต้องมาศาล หลังสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มนำร่อง 15 พ.ค....

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นประธานเปิดโครงการการยื่นและส่งคำคู่ความ และเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing ในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยได้เผยแพร่แนวปฏิบัติให้กับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน สภาทนายความ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ โดยมีการสาธิตระบบและรับลงทะเบียนออนไลน์ ของระบบ e-filing ภายหลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวสอดรับนโยบายของนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ด้านการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพิจารณาพิพากษาคดีและการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้การยื่นและส่งคำคู่ความ และเอกสารทางระบบ e-filing เป็นการให้บริการคู่ความดำเนินการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ซึ่งการยื่นเอกสารนั้น ทนายความสามารถยื่นได้ทั้งที่เป็นคำฟ้อง เอกสารท้ายฟ้อง บัญชีพยาน คำแถลงขอปิดหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกันด้วยการอัพโหลดเป็นไฟล์ pdf.