วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บก.ทท.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขาสัมพันธ์ ประจำปี 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการจากเหล่าทัพ สตช. เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเรียนรู้วิธีการงานด้านเลขานุการอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 พล.ต.กิตติ เกตุศรี เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการสัมพันธ์ ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงานด้านเลขานุการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาในการประสานงานของหน่วยต่างๆ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการหน่วยต่างๆ ประกอบด้วยกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กว่า 50 คน เข้าร่วมสัมมนา

การจัดการสัมมนาในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิ.ย. 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเลขานุการ และการรับรองผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่างๆ ได้เรียนรู้วิธีการงานด้านเลขานุการอย่างถูกต้อง มีโอกาสได้รู้จัก พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพระราชวัง การบรรยายประสบการณ์งานด้านเลขานุการ และการสัมมนากลุ่ม

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเลขาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการจากเหล่าทัพ สตช. เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเรียนรู้วิธีการงานด้านเลขานุการอย่างถูกต้อง 8 มิ.ย. 2560 21:28 8 มิ.ย. 2560 21:32 ไทยรัฐ