วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโด่ง' แจง กห.งบเพิ่ม 4.6% เหตุจัดหายุทโธปกรณ์จำเป็น

สนช.ถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 61 ราบรื่น 'บิ๊กโด่ง' แจง กห.งบเพิ่ม 4.6 เปอร์เซ็นต์ เหตุจัดหายุทโธปกรณ์จำเป็นเพิ่ม ทดแทนของเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 หลังจากนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต่อที่ประชุม สนช.จากนั้นสมาชิก สนช.ได้อภิปรายสนับสนุนอย่างกว้างขวางและเป็นไปอย่างราบรื่น โดย นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิก สนช. อภิปรายว่าหนี้สาธารณะของไทยไม่ควรเกิน 10% แต่ที่นายกฯ แถลงเกินมา 42% แต่ตนคิดว่าอย่าวิตกกังวลเรื่องนี้จนทำให้ทำอะไรไมได้ และจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจขัดข้อง วันนี้การสร้างโรงไฟฟ้า สร้างเขื่อนก็โดนต่อต้านจนทำอะไรไม่ได้ และธุรกิจท่องเที่ยวถือเป็นหัวรถจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เราก็ต้องไปซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วให้ กฟผ.ไปจำหน่ายให้กับประชาชน

นายนิพนธ์ นาราพิทักษ์กุล สมาชิ สนช. กล่าวว่า เห็นใจรัฐบาลที่ต้องทำงานหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นปัญหาสะสม จึงขอให้เน้นงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยในการบริหารมากขึ้นเพราะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก ในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนและได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ และงานที่รับมอบหมายจากนายกฯ ในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็ควรให้มีงบในการจัดการแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนด้วย

ด้าน นายวิทยา ฉายสุวรรณ สมาชิก สนช. อภิปรายว่า เรื่องระบบสาธารณูปโภค ที่สำนักงบประมาณปล่อยให้หน่วยงานราชการค้างค่าสาธารณูปโภคตั้งแต่ปี 45 ทั้ง กทม. และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน และอีกหลายกระทรวง ค้างค่าไฟไม่จ่าย ซึ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนักงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะขนาดแค่ประชาชนค้างค่าไฟไม่กี่วันก็ถูกตัดกระแสไฟ แต่กลับปล่อยให้หน่วยงานรัฐค้างค่าไฟ 10-15 ปี จนเกิดปัญหา ขอถามว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

ต่อมา เวลา 16.00 น. หลังจากสมาชิกใช้เวลาในการอภิปรายกว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ครม.ทยอยลุกขึ้นชี้แจงงบประมาณในแต่ละกระทรวง โดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ชี้แจงงบกระทรวงกลาโหมว่า กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณจำนวน 222,436 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 4.16% โดยได้จัดทำแผนงานหลัก ประกอบด้วย 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3. แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4. แผนงานบูรณาการ ซึ่งยืนยันว่าจะกำกับดูแลงบที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ และอยากขอทำความเข้าใจเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดหาตามความจำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพที่กำหนดไว้เพราะหลายปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหม ได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย โดยที่ครั้งนี้ต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทนที่หมดอายุ เพื่อให้กองทัพไทยมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญ

สนช.ถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 61 ราบรื่น 'บิ๊กโด่ง' แจง กห.งบเพิ่ม 4.6 เปอร์เซ็นต์ เหตุจัดหายุทโธปกรณ์จำเป็นเพิ่ม ทดแทนของเก่า 8 มิ.ย. 2560 18:17 ไทยรัฐ