วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัตวแพทย์จิตอาสา ลงพื้นที่นางรอง ให้ความรู้ ทำวัคซีน หมา-แมว

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 160 คน ลงพื้นที่บริการด้านการปศุสัตว์ เขตนางรอง จ.บุรีรัมย์ 10 วัน ให้ความรู้ ทำวัคซีนในโค กระบือ ไก่ สุนัขและแมว

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสัตวแพทย์ ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน นำคณะอาจารย์และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ กว่า 160 คน ลงพื้นที่ให้บริการด้านการปศุสัตว์ แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล ในเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านให้ความร่วมมือ

นายสัตวแพทย์ ดร.รักศักดิ์ เผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยนิสิตจะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทำวัคซีนในโค กระบือ ไก่ สุนัขและแมว การกรอกยาถ่ายเพื่อกำจัดปรสิตภายใน การฉีดยากำจัดปรสิตภายนอก เก็บตัวอย่างอุจจาระโค กระบือ เพื่อนำไปตรวจหาไข่พยาธิ เก็บตัวอย่างเลือดตรวจหาปรสิต

ด้าน นายสมนึก แก้ววิจิตร กำนัน ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เผยว่า ตำบลถนนหัก เป็นตำบลที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ 15 ราย มีจำนวน โค กระบือ กว่า 200 ตัว หากสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นโรค จะเกิดการแพร่ระบาดทันที ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของชาวบ้าน เพราะโค กระบือ แต่ละตัว มีมูลค่าสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อหลายเดือนก่อน การตรวจดูแล และฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นการเพิ่มความปลอดภัยและปลอดโรคจากสัตว์สู่คน

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 160 คน ลงพื้นที่บริการด้านการปศุสัตว์ เขตนางรอง จ.บุรีรัมย์ 10 วัน ให้ความรู้ ทำวัคซีนในโค กระบือ ไก่ สุนัขและแมว 8 มิ.ย. 2560 15:54 ไทยรัฐ