วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนประมงในอินเดีย ร่วมรักษาพันธุ์ปลาและมหาสมุทร

เป็นเวลานานหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านมหาสมุทรของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จะสามารถโน้มน้าวให้ชุมชนชาวประมงที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศอินเดีย ให้เปลี่ยนการใช้ลวดตาข่ายดักจับปลามาเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งจะทำให้ลูกปลาและปลาตัวเล็กๆเล็ดลอดออกไปได้ เพื่อมีโอกาสเติบโตและรักษาประชากรพันธุ์ปลา รวมถึงช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรทางทะเลของพวกเขา

ทั้งนี้ 11 พื้นที่ชายฝั่งทะเลในอินเดียเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์ทะเลมากกว่า 350 ชนิดอาศัยอยู่ เช่น ปลาโลมามหาสมุทรอินเดีย เต่าหญ้า ซึ่งเป็นเต่าทะเลขนาดเล็กกำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ รวมทั้งปะการังหลากสีสันตามทะเลน้ำตื้น และมีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ช่วยปกป้องแผ่นดินจากการกัดเซาะของน้ำ ชาวประมงเผยว่า เมื่อเปลี่ยนเป็นตาข่ายแบบใหม่ ทำให้ฟื้นฟูพันธุ์ปลาหลายชนิด ซึ่งจะมีปลาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ต้องรอผลสำรวจประชากรปลาที่น่าจะดำเนินการเสร็จในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกัน UNDP ก็ได้ช่วยประชาชนท้องถิ่นทำโครงการเพาะเลี้ยงปูในเขตพื้นที่ Sindudurg เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่นและการต่อต้านการตัดต้นไม้ด้วย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดตัวในปี พ.ศ.2554 เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่ให้ความสำคัญกับมหาสมุทร ซึ่งกำลังตกอยู่ในสภาวการณ์ที่น่ากลัว จากโลกและน้ำทะเลที่ร้อนขึ้น น้ำกลายเป็นกรดมากขึ้น แนวปะการังทั่วโลกถูกคุกคาม ส่งผลต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั้งหมดนี้ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน.

เป็นเวลานานหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านมหาสมุทรของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)จะสามารถโน้มน้าวให้ชุมชนชาวประมงที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศอินเดียให้เปลี่ยนการใช้ลวดตาข่ายดักจับปลามาเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยม 8 มิ.ย. 2560 13:52 8 มิ.ย. 2560 13:53 ไทยรัฐ