วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลบหลู่! คนมือบอนสลักชื่อตัวเองลงพระธาตุจอมทอง พระ-ชาวบ้านไม่พอใจ

อยากดังเดี๋ยวจัดให้!! พระสงฆ์-ชาวบ้านจังหวัดพะเยา ไม่พอใจคนมือบอนมาเขียนชื่อตัวเองติดกับแผ่นทองที่ปิดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด เจ้าอาวาสจึงแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาดูแล และฝากถึงผู้ที่มากราบไหว้และชมพระธาตุ อย่าทำลายหรือขีดเขียน...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจพระธาตุจอมทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยา อายุกว่า 500 ปี ที่พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันองค์พระธาตุจอมทอง เมื่อหลายสิบปีผ่านมา ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล ได้ปิดทองทั้งองค์เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อมา พบว่าพระธาตุจอมทอง ถูกมือดีขีดเขียนชื่อของตัวเองติดไว้กับแผ่นทองคำ โดยเขียนข้อความชื่อ นายณปภัส ณ เชียงใหม่ เขียนติดไว้เป็นรอยบุ๋มของชื่อติดกับแผ่นทองที่ปิดพระธาตุ และพบว่าแผ่นทองที่ปิดไว้ได้เกิดหลุด เกรงว่าจะเกิดความเสียหายมากว่านี้ ทางพระสงฆ์และชาวพะเยา วอนผู้คนหรือนักท่องเที่ยวอย่าขีดเขียนบนพระธาตุ เพราะพระธาตุจอมทองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

สำหรับประวัติ "วัดพระธาตุจอมทอง" เป็นหนึ่งศาสนสถาน ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง อยู่ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ องค์พระธาตุจอมทอง เป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง 30 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 9 เมตร ซ้อนกันทั้งหมดสามชั้น รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดสุดของเจดีย์เป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบข้างล่างบุด้วยแผ่นโลหะดุนลายเป็นรูป 12 นักษัตร และลายไทย มีอายุหลายร้อยปี และพระธาตุโบราณแห่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดพะเยา

พระธาตุจอมทอง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองภูกามยาว และได้ทรงประทับแรมบนดอย ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งหนองเอี้ยงทางทิศเหนือ นั่นคือ ดอยจอมทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุจอมทองแห่งนี้ พระองค์ได้มอบพระเกศาธาตุองค์หนึ่งให้แก่พระเจ้าอโศก แต่พระเจ้าอโศกได้ทรงมอบแก่นายช่างทองผู้ซึ่งได้ถวายภัตตาหารแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นพระเกศาธาตุที่ได้มานั้น นายช่างทองจึงได้นำไปฝังลงในบ่อลึกกว่า 70 เมตร แล้วสร้างเจดีย์อำพรางไว้ ต่อมา ครูบาศรีวิชัย ครูบาแก้ว และครูบาปัญญา ทั้ง 3 ท่านรู้ดีกว่าผู้อื่นได้ร่วมกันบูรณะพระธาตุขึ้นใหม่ ตราบจนทุกวันนี้

พระสุนทร กิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า วัดพระธาตุจอมทอง ทางพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ใหญ่) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำเป็นผู้ดูแล และได้มอบหมายให้พระมหาเที่ยง มุสาวโก เป็นผู้ดูแลแทน พระธาตุจอมทองเมื่อเกิดการชำรุดจะต้องแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาดูแลในโอกาสต่อไป.

อยากดังเดี๋ยวจัดให้!! พระสงฆ์-ชาวบ้านจังหวัดพะเยา ไม่พอใจคนมือบอนมาเขียนชื่อตัวเองติดกับแผ่นทองที่ปิดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด เจ้าอาวาสจึงแจ้งให้กรมศิลปากรเข้ามาดูแล 8 มิ.ย. 2560 13:09 ไทยรัฐ