วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าลืมกำพืด

โดย ซี.12

คนรุ่นใหม่ที่ถีบตัวขึ้นมารับผิดชอบในหน้าที่อันสำคัญของบ้านเมืองมักไม่ละเลยโอกาสที่จะแสดงภูมิปัญญาของตัวเองให้สังคมได้รับรู้ถึงความเก่งกาจเฉียบแหลมสมกับตำแหน่งหน้าที่

ประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมคือการใช้วาจาเหยียดหยัน ระบบราชการ และ ข้าราชการ ว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญ ลามไปจนถึงการดูแคลนข้าราชการที่ได้รับการเชื้อเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

มีอย่างน้อย 2 คนในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่มีการแสดงออกทำนองนี้ เอ่ยชื่อก็ได้อย่างเช่น นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขึ้นมาในรัฐบาลนี้ อีกรายก็ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลจำนำข้าวที่ล่มสลายเพราะถูก ข้าราชการประจำฝ่ายทหาร เอาออกจากเก้าอี้ทั้งคณะ

ออกจะเสียดายที่ท่านทั้งสองก็มิใช่คนอื่นไกลที่ไหนล้วนแต่เคยพึ่งใบบุญของราชการก่อนที่จะมาเป็นตัวเป็นตนจนทุกวันนี้

ผู้ว่าการวิรไท เคยรับราชการเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในขณะที่ รัฐมนตรีชัชชาติ เคยรับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นผู้ช่วยอธิการบดีสำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น บิดาของทั้ง 2 คนล้วนแต่เป็น ข้าราชการตำรวจน้ำดี ที่หายากยิ่งนั่นคือ พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ และ พลตำรวจเอก เสน่ห์ สิทธิพันธุ์

ทุกสังคมล้วนมีสิ่งที่ดีและไม่ดีคละเคล้ากันไป การหยิบยกข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ดีงามมาดูแคลนควรกล่าวถึงด้านดีขององค์กรนั้นด้วย

นายกรัฐมนตรี ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยในจำนวน 29 คนนั้นมิได้มาจากข้าราชการประจำหรอกหรือ นั่นก็คือ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตทูตวอชิงตัน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังการเปิดความสัมพันธ์ไทย-จีน จนรัฐบาลต่อมากล่าวหาว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และสั่งพักราชการ แต่สอบสวนแล้วเป็นการทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์หาความผิดใดๆไม่ได้จึงบรรจุกลับเป็นเอกอัครราชทูตเยอรมนี แล้วลาออกจากราชการก้าวสู่ภาคธุรกิจจนเป็นประธานบริษัทสหยูเนียน และได้รับเชิญให้เป็นนายกรัฐมนตรีในยุค รสช.

นักการเมืองน้ำดีอีกคนคือ นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็เคยรับราชการเป็นอธิบดีกรมศุลกากร และปลัดกระทรวงการคลังมาก่อน

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เพิ่งล่วงลับไปเคยเป็นทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และก้าวสู่ภาคธุรกิจเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในอดีตก็มาจากข้าราชการประจำหลายคน อาทิ นายเสนาะ อูนากูล นายนุกูล ประจวบเหมาะ ฯลฯ ท่านเหล่านี้ล้วนเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่มีผลงานโดดเด่น ในรัฐบาลต่างๆอีกทางหนึ่งด้วย แต่ที่เป็นข้าราชการมารอบด้านคือ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

ในภาคธุรกิจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่เกษียณอายุไปแล้วได้รับการยอมรับนับถือให้ไปบริหารงานสำคัญ ตัวอย่างเช่น นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยเป็นประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

โบราณสั่งสอนกันมานมนานว่าคนเราไม่ควรลืมรากเหง้าเหล่ากอของตัวเองด้วยถ้อยคำที่ว่า “อย่าลืมกำพืด” แต่คำๆนี้ในยุคนี้สมัยนี้อาจไม่มีความหมายไปเสียแล้วก็ได้.

“ซี.12”

8 มิ.ย. 2560 12:51 ไทยรัฐ