บริการข่าวไทยรัฐ

Slash หรือ stroke หรือ /

/ หลายท่านเรียกเครื่องหมายนี้ไม่ถูก ขอเรียนว่านี่คือ slash บางคนเรียกว่า stroke บางครั้งบางคนจะบอกบ้านเลขที่ของตนเองให้ฝรั่งทราบ เช่น 2/3 ก็เรียกไม่ถูก ต้องเรียกว่า two slash three หรือ two stroke three

เราใช้ / ในความหมายว่า or ครับ เช่น Dear Sir/Madam ที่ต้องเขียน Sir/ Madam เพราะไม่แน่ใจว่าผู้รับจะเป็น สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี บางครั้งเราเจอช่องเพื่อให้เขียนข้อมูลลงไป name of parent/ guardian...ชื่อของพ่อแม่/ผู้ปกครอง

/ ใช้ในคำย่อด้วยนะครับ เช่น a/c หมายถึง account หรือ บัญชี c/o หมายถึง care of หรือ ในความดูแลของ...เช่น John Gaston, c/o Donald Holmes จอห์น แกสตันที่ในขณะนี้อยู่ในความดูแลหรือในอุปการะของโดนัลด์ โฮล์มส์

บางคนใช้ / เพื่อบอกระยะทาง หรือ ระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น the fiscal year 2017/2018 นี่หมายถึง ปีงบประมาณปี 2017 ถึง 2018 หรือ the Bangkok/ Doha flight เที่ยวบินที่บินจากกรุงเทพฯ ไปยัง กรุงโดฮา

ปกติวลีหรือประโยคที่เขียนเป็นกลอนมักจะใช้เขียนคนละบรรทัด แต่ในกรณีที่นำมาเขียนต่อเนื่องในบรรทัดเดียวกัน ฝรั่งนิยมใช้ / คั่น เช่น Someone loves one./ Someone loves two./ But I love one./ That one is you.

แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางการของ slash หรือ stroke ก็คือ oblique ที่มาจากภาษาละติน obliquus ที่หมายถึง slopping ลาดเอียง หรือลาดชัน.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com