วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาองค์ความรู้

www.okmd.or.th  เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหา พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของประเทศ

รู้จัก OKMD โครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สบร. คู่มืองานบริการและแนวทางป้องกันตรวจสอบ ข่าวองค์กร ตู้ความรู้ ศูนย์ความรู้กินได้ Brain-Based Learning ส่องโอกาสสร้างอาชีพ OKMD Knowledge Festival สถิติสร้างสรรค์ และนอกจากนี้ในหน้าหลักยังมี กระตุกต่อมความคิด ปฏิทินกิจกรรม...

8 มิ.ย. 2560 12:30 ไทยรัฐ