วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดไฟต้นลม

จะเป็นปัญหาเล็ก ก็ไม่ใช่จะเป็นปัญหา ใหญ่ก็ไม่เชิง

ปัญหาหน่วยราชการแห่กันติดค้างค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ กลายเป็นดินพอกหางหมูโตขึ้นๆอย่างรวดเร็ว

ยอดหนี้ติดค้างล่าสุดบานไปถึงสี่พันล้านบาททีเดียว

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่านี่คือเหตุผลที่ นายกฯพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม

โดยมีมาตรการแก้ปัญหาออกมา 4 ประเด็น ดังนี้คือ

1, ขีดเส้นตายให้หน่วยราชการทุกแห่งที่ติดค้างหนี้ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ต้องเคลียร์หนี้ให้เสร็จภายใน 30 วัน

2, จากนี้ไปให้หน่วยราชการทุกแห่งต้องชำระค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์) ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระรายเดือน

3, ห้ามเด็ดขาด ไม่ให้นำงบรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่จัดสรรให้หน่วยราชการประจำปีเอาไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆทุกกรณี

4, ให้หน่วยราชการทุกแห่งร่วมมือร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาษีประชาชน

“แม่ลูกจันทร์” หวังว่ามาตรการใหม่ของรัฐบาลจะแก้ปัญหาหนี้ติดค้างของหน่วยราชการสำเร็จซะที

เพราะที่ผ่านมา การไฟฟ้าฯ การประปาฯ และบริษัททีโอที ได้พยายามติดตามทวงหนี้ติดค้างจากหน่วยราชการต่างๆอย่างสุดฝีมือ

แต่บรรดาลูกหนี้บรรดาศักดิ์ ก็ยักกระสายไม่ยอมจ่ายลูกเดียว

ถ้าหากเอายอดหนี้สะสม 4,000 ล้านบาทไปแยกประเภทให้ชัดเจนจะพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนี้ค้างชำระมากที่สุดถึง 2,229 ล้านบาท

บริษัททีโอทีมีหน่วยราชการเบี้ยวจ่ายค่าโทรศัพท์มากเป็นอันดับสอง เป็นเงิน 1,250 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวงมียอดหนี้ค้างสต๊อกมากเป็นอันดับสามคือ 410 ล้านบาท

การประปาส่วนภูมิภาคมียอดหนี้หน่วยราชการเป็นอันดับสี่ เป็นเงิน 154 ล้านบาท

และการประปานครหลวงมียอดหนี้ค้างจ่ายอันดับสุดท้ายเป็นเงิน 52 ล้านบาท

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าความจริงหน่วยราชการทุกแห่งได้รับจัดสรรงบค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์จากรัฐบาลมาแล้วอย่างพอเพียง

แต่ปัญหามันเกิดเพราะมีการโยกงบค่าสาธารณูปโภคเอาไปใช้เรื่องอื่นตามอำเภอใจ

แต่เมื่อ นายกฯบิ๊กตู่ สั่งให้หน่วยราชการทุกแห่งต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ภายใน 15 วัน

ถ้าหากหน่วยราชการแห่งใด ยังติดค้างค่าน้ำค่าไฟย่อมแสดงว่าหน่วยราชการนั้นฝ่าฝืนมติ ครม.

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าหน่วยราชการกับเอกชน มีฐานะเป็นลูกค้าไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เท่ากัน

ในเมื่อชาวบ้านติดค้างค่าน้ำค่าไฟ ต้องโดนตัดน้ำตัดไฟเดือดร้อนกันระนาว

ฉะนั้น ถ้าหน่วยราชการใดไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟภายใน 15 วัน

ควรโดนตัดน้ำตัดไฟแบบเดียว กันจะดีมั้ยคุณ??

"แม่ลูกจันทร์"

8 มิ.ย. 2560 09:30 ไทยรัฐ