วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน “โฮสเทล-บูติค” รับท่องเที่ยวบูม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเรื่อง “Smart and Strong for Small Hotel” เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลัสเตอร์โรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง รองรับตลาดการท่องเที่ยวของประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น

“กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสถานที่การให้บริการอย่างใส่ใจและใกล้ชิด ผสมผสานกับการสร้างมาตรฐานในการให้บริการกับวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อการให้บริการอย่างครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว”

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ SMEs กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวพะเยาเชื่อมโยงภาคเหนือจำนวน 128 ราย และกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมบูติคและโฮสเทล 167 ราย และยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ http://matching.smartthaibiz.com  โดยขณะนี้มีจำนวน SMEs ในระบบประมาณ 3,000 ราย ขณะที่ข้อมูลในปี 2558 มีธุรกิจโรงแรม 8,384 ราย เป็นกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก จำนวน 4,727 ราย คิดเป็น 56% และมีรายได้รวมของธุรกิจโรงแรมในปี 58 จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนา 8 มิ.ย. 2560 05:33 ไทยรัฐ