วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.อ.ท.จี้รัฐสางปัญหาที่ส.ป.ก. ควันหลง “วินด์ฟาร์ม” ฟาดหางโครงการลงทุนอื่นอื้อ

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นทำให้ผู้รับสัมปทานผลิตปิโตรเลียมดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก.ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวว่า ประเด็นพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนหลายโครงการไม่แต่เฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) หากโครงการลงทุนอื่นๆมีปัญหาอีกจะกระทบกับความเชื่อมั่นการลงทุน ทั้งนี้ตามหลักการนั้นควรดูเจตนารมณ์ของโครงการลงทุนนั้นๆด้วยว่าเกิดประโยชน์กับประเทศหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบอย่าง ปตท.สผ.ก็เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หากเกิดปัญหาจากข้อกฎหมาย รัฐบาลควรใช้เครื่องมือเข้าแก้ปัญหา อาทิ การใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่ทับซ้อนกัน บางกรณีมีการตีความข้อกฎหมายต่างกัน จนเกิดผลกระทบต่อนักลงทุนในภายหลัง ซึ่งเอกชนกำลังติดตามอยู่

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับกรณีปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ต้องหยุดผลิตและตนได้พยายามหารือฝ่ายกฎหมายเพื่อใช้ช่องทางกฎหมายตามปกติอยู่ จึงยังตอบไม่ได้ว่าจะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 หรือไม่

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ที่ให้เพิกถอนระเบียบบอร์ด ส.ป.ก.เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นว่าคำพิพากษาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก.ซึ่งกรมในฐานะส่วนราชการที่กำกับดูและสัมปทานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้สั่งให้ผู้รับสัมปทานหยุดดำเนินกิจกรรมปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก.จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ เพื่อมิให้ขัดต่อข้อกฎหมายและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นทำให้ผู้รับสัมปทานผลิตปิโตรเลียมดำเนินการ 8 มิ.ย. 2560 05:32 ไทยรัฐ