วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มระยะเวลารับน้องลดยอด นศ.ออกกลางคัน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิ.ย.นี้ และช่วงเปิดเทอมใหม่มักมีการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยทุกกิจกรรมจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ จะต้องเป็นกิจกรรมลักษณะสร้างสรรค์ ห้ามรุ่นพี่บังคับขู่เข็ญ กดดันหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งกายและใจ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมต้องเป็นองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาของคณะ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ทุกกิจกรรมที่ทำจะต้องทำเป็นโครงการเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีก่อนการจัดกิจกรรม ที่สำคัญห้ามดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติดทุกชนิด สำหรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.-2 ก.ค.2560 เท่านั้น โดยวันจันทร์-ศุกร์ให้จัดได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. และต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งการที่มหา– วิทยาลัยกำหนด ระยะเวลาการรับน้องที่ชัดเจน เนื่องจากเมื่อหมดระยะเวลาของกิจกรรม นักศึกษาจะได้มุ่งมั่นใน การเรียนและจากการเข้มงวดมาตลอด 3 ปี ทำให้จำนวนนัก ศึกษาออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาคนใดหรือกลุ่มใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบเด็ดขาด.

มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิ.ย.นี้ และช่วงเปิดเทอมใหม่มักมีการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ของแต่ละคณะ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ 8 มิ.ย. 2560 04:29 ไทยรัฐ