วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไวเปอร์รับคัดเลือก จัดซื้ออีซี่พาส กทพ.

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทพ. เปิดประกวดราคาจัดซื้อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรือบัตรอีซี่พาส จำนวน 218,000 ชุด เพื่อทดแทนบัตรรุ่นเก่าที่ครบอายุการใช้งาน โดยมีบริษัทเอกชนผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ที่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอด้านราคา จำนวน 3 ราย ปรากฏว่า บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาต่ำสุดจำนวน 357 บาท/ชุด รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 77.80 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการส่งมอบบัตรอีซี่พาสให้แก่ กทพ. ภายใน 135 วัน แบ่งเป็นงวดๆ โดยงวดแรกภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ลงนามสัญญา และทยอยส่งมอบทุกๆเดือนจนกว่าจะครบจำนวนทั้งหมด โดยจะเสนอที่ประชุมบอร์ดพิจารณาเห็นชอบผลการประกวดราคาในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ หลังจากบอร์ดอนุมัติแล้ว กทพ.จะนัดเอกชนมาลงนามสัญญาต่อไป.

ตามที่ กทพ. เปิดประกวดราคาจัดซื้อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรือบัตรอีซี่พาส จำนวน 218,000 ชุด เพื่อทดแทนบัตรรุ่นเก่าที่ครบอายุการใช้งาน โดยมีบริษัทเอกชนผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ที่มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอด้านราคา จำนวน 3 ราย 8 มิ.ย. 2560 03:53 ไทยรัฐ