บริการข่าวไทยรัฐ

รอประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตั้งค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์กทม.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ กทม.หนองแขม ว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ได้หารือร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักการคลังถึงเรื่องการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์หนองแขม ก่อนเปิดให้เอกชนเช่า ซึ่งสำนักอนามัย และสำนักโยธาอยู่ระหว่างลงบัญชีทรัพย์สิน และประเมินราคา คาดว่าภายใน 2-3 วัน จะสามารถลงข้อมูลได้ทั้งหมดในทุกหมวด เมื่อได้ข้อมูลจึงจะสามารถร่างทีโออาร์เพื่อเปิดประมูลได้ คาดว่า ราคาค่าเช่าทรัพย์สินทั้งหมดจะสามารถสรุปได้ภายในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ จากนั้นจึงจะกำหนดราคาค่าเช่า และกรอบระยะเวลาว่าให้เช่ากี่ปี โดยผู้ที่จะมาเช่า จะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เอง.