วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.ขยายถนน4เลน ย่านองครักษ์ระยะทางกว่า18กม.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ทช. เปิดเผยว่า ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทางรวม 18.368 กิโลเมตร จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กม. 0+714, สะพานข้ามคลองชลประทาน กม.11+622, กม.15+512 และสะพานคอนกรีตขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 681.300 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งสายทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 305 กับทางหลวงชนบทสาย นย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านคลอง 33 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่อยู่ระหว่างดำเนินก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรเช่นเดียวกัน.

ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทางรวม 18.368 กิโลเมตร จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นถนน 8 มิ.ย. 2560 03:52 ไทยรัฐ