บริการข่าวไทยรัฐ

แห่ยอดเจดีย์ทราย วัดแหลม-ท่าปู่เจ้า

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่วัดแหลม-ท่าน้ำปู่เจ้า ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีการจัดประเพณีแห่ยอด พระเจดีย์ทราย รอบพระอุโบสถวัดแหลม ประจำปี 2560 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ ประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทรายวัดแหลม เป็นประเพณีดั้งเดิมประชาชนในชุมชนแถบตำบลบางหญ้าแพรก โดยเมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 จะมีการจัดประเพณีแห่พระเจดีย์ทราย หรือขนทรายเข้าวัด ซึ่งปกติจะทำกันในวันสงกรานต์ แต่ที่นี่จะทำกันหลังจากประเพณีวันสงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีที่แตกต่างจากที่อื่น คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทราย ในครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดเจดีย์ทราย และการประกวดธิดาเจดีย์.