บริการข่าวไทยรัฐ

มท. จี้ผู้ว่าฯ ตีปี๊บสถานที่ เปิดรับฟังความเห็น คำถาม 4 ข้อนายกฯ

มท.สั่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลความเห็นคำถาม 4 ข้อ จี้ ผวจ.ตีปี๊บคำถาม-ช่องทางสถานที่

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการรับฟังความเห็นของประชาชนในเรื่องคำถาม 4 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.ว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการประชาชนเขตทุกเขต รวม 1,007 แห่ง โดยยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับกระทรวง และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัด โดยให้สรุปผลการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น รายงานกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วันทำการ โดยกำหนดให้รายงานผลครั้งแรกในวันที่ 23 มิ.ย.

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ รวมทั้งข้อมูลสถานที่ ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถาม ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป