วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มรักษ์เชียงของยื่นฟ้องรัฐ ห่วงลาวสร้างเขื่อนปากแบง ทำน้ำท่วมไทย

กลุ่มรักษ์เชียงของ-เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้าโขง เตรียมยื่นศาลปกครองฟ้องรัฐ ห่วงผลกระทบสร้างเขื่อนปากแบงกั้นแม่น้ำโขงในลาว ทำให้คนเชียงรายอยู่ตรงกลางระหว่างเขื่อน 2 ประเทศ เสี่ยงต่อการจมน้ำ ขณะที่ข้อมูลมีน้อยมาก...

วันที่ 7 มิ.ย. 60 นายจีระศักดิ์ อินทะยศ ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์เชียงของ จ.เชียงราย เปิดเผยว่าในวันที่ 8 มิ.ย. กลุ่มรักษ์เชียงของ และเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้าโขง จะเดินทางไปที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีผลกระทบข้ามพรมแดน จากโครงการเขื่อนปากแบงที่จะก่อสร้างกั้นแม่นํ้าโขง ในแขวงอุดมไซ สปป.ลาว ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยด่านจังหวัดเชียงราย เพียงประมาณ 80 กิโลเมตร โดยจะเป็นเขื่อนที่ 3 ที่กั้นแม่นํ้าโขงตอนล่าง ถัดจากเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮง

นายจีระศักดิ์ กล่าวว่า การฟ้องศาลต่อกรณีดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกช่วยให้ชาวบ้านได้ต่อสู้เพื่อปกป้องแม่น้ำนํ้าโขง เนื่องจากที่ผ่านมานั้นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนปากแบง ไม่มีความชัดเจนในหลายอย่าง บางเรื่องไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น เรื่องวิจัยพันธุ์ปลา พบว่ายังใช้ข้อมูลเก่ามาอ้างอิงเสมอ ไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นนํ้าโขงในจีนและลาวเลยแม้แต่ครั้งเดียว การจัดเวทีนําเสนอก็แค่ด้านเทคนิคเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเชิงวิชาการ สนับสนุน ชาวบ้านหลายภาคส่วนจึงกังวล

ส่วนเรื่องรายงานของการประมงปลา หน่วยงานรัฐก็พูดถึงกันน้อยมาก และเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา ก็ได้พาคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนัก รวมทั้งนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกันล่องเรือสำรวจแม่น้ำโขง จากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ถึงเมืองปากแบง แขวงอุดมไชย สปป.ลาว เพื่อให้เห็นข้อมูล

นายจิระศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการเขื่อนปากแบงกําลังอยู่ในขั้นตอนการแจ้ง และปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA ตามในข้อตกลงแม่นํ้าโขง พ.ศ. 2538 ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 19 มิ.ย. 60 นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการแม่นํ้าโขง (MRC) แห่งชาติ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้นําเสนอผลรายงานการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคต่อรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลกระทบข้ามพรมแดนของเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้าปากแบง ซึ่งมีการพิจาณาประเด็นสําคัญๆ 5 ด้านคือ ระบบนํ้าและการระบายตะกอน การประมงและทางปลาผ่าน ความปลอดภัยของเขื่อน การเดินเรือ ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการศึกษาผู้เชี่ยวชาญได้พบว่ารายงานจํานวน 20 เล่ม ที่บริษัทต้าถังส่งให้กับเอ็มอาร์ซี เมื่อเดือน พ.ย. 59 พบว่ามีข้อบกพร่องจํานวนมาก เช่น การประมงและปลา

ทั้งนี้ พบว่ามีการเก็บข้อมูลพันธุ์ปลาเพียง 2 ช่วงคือ ฤดูแล้งและฤดูฝน เมื่อปี 54 และมีจุดเก็บตัวอย่างของชนิดพันธุ์ปลาเพียง 6 จุดใกล้ๆ กับบริเวณก่อสร้างโครงการเขื่อนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บตัวอย่างที่จํากัด และผลการศึกษาเรื่องชนิดพันธุ์ปลาที่พบนั้นน้อยกว่าข้อมูลของ MRC ที่เคยศึกษาไว้ และกรณีทางปลาผ่าน (Fish passage) ซึ่งออกแบบมาอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการอพยพของปลาได้ เป็นต้น

ขณะที่ประเทศไทยมีการจัดเวทีไปแล้ว 4 ครั้ง และพบว่าประชาชนมีความกังวลเรื่องผลกระทบท้ายนํ้าจากโครงการเขื่อนปากแบงเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีการกั้นลํานํ้าโขงและยกระดับนํ้าขึ้นเพียง 50 เซนติเมตร -1 เมตร ก็จะทําให้เกิดผลกระทบ ชาวบ้านเป็นกังวลว่านํ้าจะท่วมถึงไหน เขื่อนจะกักเก็บนํ้ามากเพียงใด เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ในเวทีนั้นน้อยมาก ทุกวันนี้ช่วงที่เขื่อนจีนปล่อยนํ้ามาในช่วงฤดูแล้งก็ทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วมสูงแล้ว และถ้าหากมีการสร้างเขื่อนปากแบงขึ้น ชาวบ้านที่ จ.เชียงราย ก็เท่ากับอยู่ตรงกลางของ 2 เขื่อน ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ" นายจิระศักดิ์ กล่าว.

(ภาพกลุ่มรักษ์เชียงของ)

กลุ่มรักษ์เชียงของ-เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มนํ้าโขง เตรียมยื่นศาลปกครองฟ้องรัฐ ห่วงผลกระทบสร้างเขื่อนปากแบงกั้นแม่น้ำโขงในลาว ทำให้คนเชียงรายอยู่ตรงกลางระหว่างเขื่อน 2 ประเทศ เสี่ยงต่อการจมน้ำ ขณะที่ข้อมูลมีน้อยมาก... 7 มิ.ย. 2560 16:38 7 มิ.ย. 2560 17:43 ไทยรัฐ