วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ'สว.-รอง ผบก.' บัญชีแนบท้ายที่ 251-255

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 251/2560-255/2560 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ระดับ 'สว.-รอง ผบก.' วาระประจำปี 2559 

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 251/2560 คลิกที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 252/2560 คลิกที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 253/2560 คลิกที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 254/2560 คลิกที่นี่

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 255/2560 คลิกที่นี่

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 251/2560-255/2560 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ระดับ 'สว.-รอง ผบก.' วาระประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2560 12:47 ไทยรัฐ