บริการข่าวไทยรัฐ

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ ม.เกษตร ใช้ ThaiGAP เร่งพัฒนาผัก ผลไม้ไทย

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับสินค้าผักผลไม้ด้วยระบบ ThaiGAP ให้สินค้าได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

วันที่ 7 มิ.ย. 60 นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในอาเซียนและตลาดโลก สวทช.ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินโครงการ การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP และโครงการ การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP มุ่งเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP ได้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 30 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ส่วนการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559-ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 2 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary ThaiGAP โดยผลิตผลทางเกษตรที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่า 70 ชนิด อาทิ เมลอน มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก ทุเรียน มังคุด เงาะ และ มะเขือเทศ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจใช้โปรแกรม ITAP ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สวทช. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP / Primary ThaiGAP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ สวทช. กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล panita@nstda.or.th