วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

In the can

อ่านในใบโฆษณา เจอคำว่า studio apartment ผู้อ่านท่านที่กำลังจะไปเรียนเมืองนอกมีข้อความมาถามในไลน์ไอดี @nitipoom ขอเรียนว่า นี่คือ a small apartment ซึ่ง มีห้องเพียงห้องเดียว มีเพียง one main room เป็น a tiny studio คนอังกฤษเรียกว่า studio flat ผมขอถือโอกาสตอบในเปิดฟ้าภาษาโลกเลยครับ

Studio ยังใช้สื่อถึง ห้องเรียนเต้นรำ หรือใช้ฝึกการเต้นรำ หลายครั้งที่เจอคำว่า a photographer’s studio นั่นคือ ห้องที่ศิลปินหรือช่างภาพใช้ทำงานเป็นประจำ ในห้องส่งของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์หลายแห่งจะอนุญาตให้ studio audience เข้าไปดูหรือเข้าไปมีส่วนในรายการที่กำลังผลิตหรือแพร่ภาพนั้นด้วย studio audience = กลุ่มคนดูในห้องส่ง

เขียนถึง studio ผมนึกถึง adj. คำหนึ่งคือ studious คำนี้มักจะใช้นำหน้าคำนาม สื่อว่านามนั้น ใช้เวลามากมายในการเรียนการอ่าน เช่น a quiet, studious young student นักศึกษาหนุ่มเก็บตัวเอาแต่อ่านหนังสือ

ขอตอบอีกคำถามครับ วลี in the can หมายถึง เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมจะออกไปฉาย ส่วนใหญ่ใช้กับภาพยนตร์ เช่น ‘The Island of the Unwanted’ is now in the can. ภาพยนตร์เรื่อง ‘The Island of the Unwanted’ เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมฉายแล้ว

ในหลายประเทศ the can หมายถึง a prison หรือ คุก แต่ถ้าเป็นที่สหรัฐฯ บางครั้ง the can หมายถึง a toilet หรือ ส้วม วลี carry the can หมายถึง เป็นคนที่ถูกตำหนิทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำความผิด เช่น John has been left to carry the can for a decision he didn’t make. จอห์นถูกตำหนิในการตัดสินใจที่ตัวเองไม่ได้ทำ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

7 มิ.ย. 2560 12:00 ไทยรัฐ