วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟฟ้ายั่งยืน (4)

โดย ซี.12

เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.คือโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อย่าได้ตื่นเต้นตกใจหรือเอะอะไปว่าจะมีการสร้าง โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ขึ้นในประเทศไทยหรืออย่างไรถึงได้ไปศึกษาเตรียมการไว้ล่วงหน้าเช่นนี้

ความจริงนั้นก็คือโอกาสที่บุคคลภายนอกจะเข้าไปศึกษาสภาพการณ์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นแสนจะยากเย็น เขาไม่ยอมต้อนรับใครง่ายๆ

เมื่อเขาเต็มใจที่จะให้คณะที่น่าเชื่อถือจากประเทศไทยเข้าไปดูได้โดยละเอียดใครเล่าจะยอมพลาดโอกาสทองนี้

นั่นคือโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Gosgen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ก่อนอื่นต้องยกนิ้วให้มาตรการตรวจสอบอันรัดกุมของการเข้าไปสู่ส่วนปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเข้มงวดยิ่งกว่ากระบวนการตรวจ สอบเอกสารและ X-RAY ของสนามบินก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเป็น 2 เท่า

โรงไฟฟ้า Gosgen เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีแบบน้ำอัดความดัน (Pressurized Water Reactor) รุ่นที่ 2 ตั้งอยู่ใกล้เมืองซูริค ถือเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่จ่ายไฟฟ้าให้กับเมืองซูริค และเมืองใกล้เคียง โดยใช้เวลาเดินทางโดยทางรถยนต์จากเมืองซูริคไปประมาณ 1 ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าแห่งนี้เดินเครื่องมาแล้ว 38 ปี ได้รับการต่ออายุไปอีกครั้งละ 10 ปี จำนวน 2 ครั้ง รวมได้รับการต่ออายุทั้งสิ้น 20 ปี

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เมือง Daniken มีจำนวนประชากรประมาณ 2,769 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม การผลิตต่างๆงานโรงงาน รวมถึงทำงานในโรงไฟฟ้า ประชากรมีความรู้สึกที่ดีและผูกพันกับโรงไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าก็มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงแก้ไขโรงไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะต่างๆตามที่ชุมชนร้องขอ รวมถึงให้ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำวัสดุเหลือใช้ หรือผลพลอยได้จากกระบวนการในโรงไฟฟ้าไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผลตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่ทางโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้แก่ 1.การจ่ายภาษีรายได้ของประชากรรอบโรงไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่าประชาชนทั่วไป 2.การจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่าประชาชนทั่วไป 3.การจ้างงานให้มาทำงานในโรงไฟฟ้า

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด 5 เครื่อง กระจายอยู่ในโรงไฟฟ้า 4 แห่ง โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ชนิดน้ำอัดความดัน (Pressurized Water Reactor) จำนวน 3 เครื่อง และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำเดือด (Boiling Water reactor) จำนวน 2 เครื่อง

โรงไฟฟ้า Gosgen ซึ่งมีปล่องขนาดตึก 10 ชั้นปล่อยไอน้ำลอยฟ่องไปเป็นเมฆขาวนั้น ตั้งอยู่บนทุ่งราบมีเส้นทางคมนาคมทั้งถนนหนทางและทางรถไฟผ่านไม่ไกลนัก

ที่น่าสนใจที่สุดคือมุมหนึ่งไม่กี่กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของวัดไทยในซูริคที่มีชื่อว่า วัดศรีนครินทรวราราม ที่มี พระเทพกิตติโมลี จาก วัดเบญจมบพิตร ไปเป็นเจ้าอาวาสที่นั่น

ท่านเจ้าประคุณ พระเทพกิตติโมลี เล่าว่า ชุมชนคนไทยละแวกนั้นมีศรัทธาทำบุญร่วมกับทางวัดอย่างหนาตา และที่ตั้งวัดแม้จะอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดที่มองเห็นกันชัดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนทั้งไทยทั้งฝรั่งต่างทำมาหากินอยู่ร่วมกันด้วยความสุขไม่มีใครหวาดกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้น.

“ซี.12”

7 มิ.ย. 2560 11:55 ไทยรัฐ