บริการข่าวไทยรัฐ

กกท. เล็งสอบงบสมาคมกีฬา หวังยกระดับความน่าเชื่อถือ

กกท. เล็งตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าเป็นประโยชน์กับกีฬาของตัวเองอย่างไร ใช้ในรูปแบบไหน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้เงินมากขึ้น พร้อมยกระดับให้สมาคมกีฬาเป็นบริษัท หารายได้ให้ตัวเอง...

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่รับรองโดย กกท. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ประธานแจ้งว่า เงินอุดหนุนในอดีตใช้ในทุกเรื่องของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งการส่งแข่งขัน การเก็บตัว บริหารสมาคม จ้างเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้การสนับสนุนแต่ละสมาคมตั้งแต่ 300,000-6,000,000 บาท แต่ในปัจจุบันได้มีงบประมาณอื่นๆ สนับสนุนอย่างชัดเจนแยกออกมาแต่ละหน้าที่ ทำให้เงินอุดหนุนสามารถนำไปใช้ในการบริหารสมาคมเองได้มากขึ้น จึงอยากฝากให้ทุกสมาคมนำเงินอุดหนุนไปบริหารสำนักงานภายในเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น เพราะเมื่อการทำงานของสมาคมดำเนินไปด้วยดี จะทำให้ภาระหน้าที่ของ กกท.น้อยลง

“ในอนาคต กกท.มีแนวทางว่าอยากให้แต่ละสมาคมปรับตัวเองให้เป็นบริษัท สามารถหารายได้ และต่อยอดเงินให้มีมากขึ้น โดย กกท.ก็ยังคงสนับสนุนงบประมาณ แต่เมื่อสมาคมสามารถยกระดับตัวเองเป็นบริษัทได้แล้วก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น การสนับสนุนต่างๆจากภาครัฐก็จะน้อยลง” นายณัฐวุฒิกล่าว

ด้าน พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยฯ หนึ่งในคณะกรรมการกกท. (บอร์ด กกท.) ซึ่งอยู่ในคณะอนุกรรมการที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงินอุดหนุน กล่าวว่า ในปีหน้า จะมีเกณฑ์การพิจารณาผลงานของสมาคมในเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณต่างๆ ว่าเป็นประโยชน์ กับกีฬาของตัวเองอย่างไรบ้าง ใช้ในรูปแบบไหน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการใช้เงินมากขึ้น