วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวประมงยื่นหนังสือชะลอ พ.ร.บ.เดินเรือ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่หน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เผยว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลามีทั้งหมด 2,659 ราย จำนวน 9,176 กระชัง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปี หากต้องถูกปรับจะต้องเสียค่าปรับสูง และถูกดำเนินคดีทางอาญา รวมทั้งเสียค่าตอบแทนรายปีเป็นสองเท่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจึงต้องมารวมตัวกันยื่นหนังสือในวันนี้เพื่อขอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯออกไปอย่างน้อย 1 ปี

ส่วนที่ จ.กระบี่ นายมานิต ดำกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยตัวแทนสภาเกษตรกร ประมาณ 20 คน เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี ผ่านทางนายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เพื่อขอให้กรมเจ้าท่าชะลอและแก้ไข พ.ร.บ.การเดินเรือฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมน ศาลากลาง จ.สตูล นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม อายุ 56 ปี ประธานสภาเกษตร จ.สตูล พร้อมพวก เข้ายื่นหนังสือต่อนายสรเดช สุนทรารชุน รอง ผวจ.สตูล ขอให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปด้วย ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง อาศัยแหล่งน้ำทำมาหากินและเป็นที่อยู่อาศัย.

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่หน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้... 7 มิ.ย. 2560 07:07 ไทยรัฐ