วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บิ๊กตู่”จี้หน่วยงานรัฐล้างหนี้สาธารณูปโภค อึ้งเบี้ยวไม่จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยปัจจุบันมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง ที่หน่วยงานต่างๆค้างอยู่รวม 4,096 ล้านบาท เป็นหนี้ค้างตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ 60 จำนวน 595 ล้านบาท และหนี้ในปีงบประมาณปี 60 รวม 3,501 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีหน่วยงานต่างๆยังไม่ชำระหนี้ 1,250 ล้านบาท การ ไฟฟ้านครหลวง 410 ล้านบาท การประปานครหลวงรวม 52 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,229 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค 154 ล้านบาท “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทุกส่วนราชการ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่ติดหนี้ค่าสาธารณูปโภค ต้องจ่ายหนี้ทั้งที่ค้างอยู่ และหนี้ที่ก่อขึ้นใหม่ให้หมดโดยเร็ว พร้อมกำชับต่อไปนี้ทุกส่วนราชการต้องไม่มีหนี้ค้างจ่ายอีกต่อไป และห้ามนำเงินที่ต้องจ่ายหนี้ไปใช้อย่างอื่น”

ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาที่ ครม.เห็นชอบในครั้งนี้ แยกออกเป็นกรณีของหนี้ที่ค้างจ่ายก่อนปีงบประมาณ 60 ขอให้ทุกส่วนราชการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบปี 60 มาจ่ายหนี้ไม่ต่ำกว่า 25% ของค่าสาธารณูปโภคในปีนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และหนี้ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 60 ให้จ่ายให้เสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ.

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยปัจจุบันมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง 7 มิ.ย. 2560 05:29 7 มิ.ย. 2560 05:29 ไทยรัฐ