วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จักรกฤศฏิ์" ชิงเก้าอี้นายกสภาวิชาชีพบัญชี ดันระบบไอทีหนุนเอสเอ็มอีทำบัญชีเดียว

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจลงสมัครนายกสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยนโยบายหลักของทีมคือสนับสนุนระบบการทำบัญชีเดียวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีกว่า 2.2 ล้านราย โดยจะผลักดันให้หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมศุลกากร สถาบันการเงิน และสภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกันพัฒนาระบบไอทีมาจัดทำบัญชีทางการเงินให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ออกมาเป็นบัญชีเดียวกันที่สามารถนำส่งทุกหน่วยงานได้ ทั้งการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้นำงบการเงินไปใช้ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการทำบัญชีลดลงด้วย และหากต้องการระดมทุนในตลาดหุ้นก็จะง่ายขึ้น ทำให้เข้าถึงทุนเร็วขึ้น ขณะที่รัฐเองก็ได้ขยายฐานภาษีได้มากขึ้น นอกจากนี้ การนำระบบไอทีมาจัดทำบัญชีทางการเงินจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาช่วยในการบริหารธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีด้วย

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเตรียมประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ซึ่งการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานนี้อาจเป็นเรื่องยากหากไม่สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี ดังนั้นทางทีมจะสร้างคู่มือการบัญชีแต่ละมาตรการที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ในกรณีประเด็นที่ต้องตีความ รวมทั้งจะทบทวนและปรับปรุงร่างมาตรฐานการบัญชี TFRS for SMEs ให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยไม่เบี่ยงเบน และให้บริษัทมหาชนหรือบริษัทที่ใช้เงินสาธารณะนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้จะมีการเปิดคลินิกบัญชีสอบบัญชี, ต่อยอดพัฒนาและยกระดับผู้บริหารบัญชี (CFO) มืออาชีพ, ขยายการสอบ CPA สู่ภูมิภาค, ขยายการอบรมทางไกลสู่ภูมิภาค เป็นต้น.

ได้ตัดสินใจลงสมัครนายกสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยนโยบายหลักของทีมคือสนับสนุนระบบการทำบัญชีเดียวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีกว่า 2.2 ล้านราย โดยจะผลักดันให้หน่วยงานของ 7 มิ.ย. 2560 05:27 ไทยรัฐ