วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

อุทยานฯ รักษาต้นไม้เขตพระราชฐาน

ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ รุกขกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงโปรดเวลาเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงงานและทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย พระองค์ท่านได้พระราชทานต้นไม้และได้ทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ ก็เพื่อไว้เป็นที่ระลึกและเป็นแบบอย่างให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ตั้งแต่ปี 2552 มีภารกิจเพื่อปฏิบัติงานรุกขกรในการบำรุง ดูแลรักษาและอารักขาต้นไม้ในเขตพระราชฐาน รวมไปถึงต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและต้นไม้ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวนมากกว่า 300 ต้น นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการอารักขาต้นไม้ขนาดใหญ่ แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยขอรับ การให้บริการทางวิชาการ โทร.0-2561-0777 ต่อ 1518 และ 1519 ในเวลาราชการ.