บริการข่าวไทยรัฐ

มอบใบอนุญาต กทพ. จัดฝึกอบรมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีพิธีรับมอบใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งใบประกาศรายชื่อวิทยากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตจากนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 5 และพื้นที่ 9 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี.