วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.ถกหน่วยงาน เร่งปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ในย่านสำคัญ

กอ.รมน. นำ ตร. ดีเอสไอ กรมทรัพย์สินฯ ศุลกากร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในย่านการค้าที่สำคัญ โดยต่อไปจะให้บูรณาการร่วมกัน เพราะได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และลดความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลก...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. พล.อ.บุญชู เกิดโชค ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) พร้อมหน่วยงานเข้าร่วมประชุมมาตรการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมศุลกากร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, เขตพระนคร, บริษัท MBK จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยพัฒนอาเขต จำกัด, บริษัท คลองถม พลาซ่า จำกัด เป็นต้น

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะในย่านการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ย่านการค้าบ้านหม้อ, ย่านการค้าคลองถม, ศูนย์การค้ามาบุญครอง, ย่านการค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ, ตลาดนัดสวนจตุจักร และตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าภาพหลัก

พล.อ.บุญชู กล่าวว่า การละเมิดลิขสิทธิ์นอกจากสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและลดความเชื่อมั่นต่อสายตานานาประเทศแล้ว ยังมีโทษทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ อีกทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย การกระทำความผิดซึ่งมีโทษทางอาญา เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในการปราบปรามการซื้อขายและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป.

กอ.รมน. นำ ตร. ดีเอสไอ กรมทรัพย์สินฯ ศุลกากร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในย่านการค้าที่สำคัญ โดยต่อไปจะให้บูรณาการร่วมกัน เพราะได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และลดความเชื่อมั่นในสายตา 6 มิ.ย. 2560 19:17 6 มิ.ย. 2560 19:39 ไทยรัฐ