วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กบี้ เตรียมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400บาท แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง พร้อมจัดสวัสดิการ ทำประกันชีวิตให้แก่แรงงาน รวมทั้งเสนอปรับขึ้นค่าจ้างไม่น้อยกว่า 400 บาทต่อวัน..

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดประชุมผู้ประกอบการประมงจังหวัด 11 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง ตราด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปัตตานี กระบี่ นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป บรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในมาตรการระยะสั้นอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งรับทราบสภาพการจ้าง อัตราค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ สัญญาจ้าง

เบื้องต้น ที่ประชุมมีข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทน โดยให้จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท พร้อมจัดสวัสดิการ จัดที่พัก และอาหารให้แก่แรงงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล โดยจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราวันละไม่น้อยกว่า 400 บาทอีกด้วย

โดยทางผู้ประกอบการ พร้อมให้การสนับสนุน นโยบายนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ G TO G ซึ่งในส่วนของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 400 บาทนั้น กระทรวงแรงงาน จะนำข้อเสนอเข้าคณะอนุกรรมการค่าจ้างต่อไป.

กระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง พร้อมจัดสวัสดิการ ทำประกันชีวิตให้แก่แรงงาน รวมทั้งเสนอปรับขึ้นค่าจ้างไม่น้อยกว่า 400 บาทต่อวัน.. 6 มิ.ย. 2560 15:41 ไทยรัฐ