วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A never–do–well

Leech มีอยู่ 2 ประเภทนะครับ ถ้าอยู่ในน้ำเราเรียกว่า aquatic leech ภาษาไทยก็คือ ปลิง ถ้าอยู่บนบกฝรั่งเรียกว่า land leech ภาษาไทยก็คือ ทาก ถ้าเป็นปลิงมักจะอยู่ในน้ำนิ่งตามหนอง และอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะ แต่ถ้าเป็นทากมักจะอยู่บริเวณป่าดงดิบเขตร้อน ไม่ว่าทากหรือปลิงก็จะดูดเลือดสัตว์อื่นรวมทั้งเลือดของมนุษย์เป็นอาหาร

นอกจาก leech จะหมายถึง ปลิง หรือ ทาก ซึ่งเป็นสัตว์จริงๆ แล้ว ก็ยังมีความหมายถึง ‘มนุษย์’ ด้วยครับ แต่สื่อไปถึง มนุษย์ที่เอาเปรียบคนอื่น ไม่ว่าจะเอาเปรียบด้านอาหาร หรือเงิน อย่างเช่น จอห์นที่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมทำงาน กลับมาบ้านก็นอนกับกินทั้งที่อายุมากกว่า 40 ปีแล้ว จนทุกคนในบ้านเอือมระอา บั้นปลายท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเกรงใจจอห์นอีกต่อไป The family began to see John as a leech. ทั้งครอบครัวเริ่มมองจอห์นว่าเป็นไอ้ปลิงดูดเลือด ครั้งหนึ่งผมขนาดเคยได้ยินพ่อพูดกับแม่ว่า John is a never–do–well.

ผู้อ่านท่านครับ a never–do–well เป็นคำสมัยก่อนที่ฝรั่งใช้กัน หมายถึง a lazy useless person คนขี้เกียจที่ไร้ประโยชน์

Need เป็นศัพท์อีกคำหนึ่งที่ฝรั่งนำมาใช้กันเยอะ อย่างเช่น needy คำนี้เป็น adjective นะครับ หมายถึง มีอาหารน้อยมากไม่พอกิน หรือ มีเงินน้อยมากๆ ไม่พอใช้ ไปเยือนเมืองชาลง-ซูร์-โซน (Chalon-sur-SaÔne) ในจังหวัดโซน-เอ-ลัวร์ ของฝรั่งเศส เจอครอบครัวของชาวซีเรียอพยพที่นายกเทศมนตรีเล่าให้ฟังว่า ครอบครัวนี้เป็น a needy family หมายถึง เป็นครอบครัวที่ยากจน อาหารไม่พอ เงินไม่พอ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

6 มิ.ย. 2560 14:13 ไทยรัฐ