วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กาฬสินธุ์ ตรวจสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจอ 3 ราย ออกราชการทันที

กาฬสินธุ์ ปิดประตูตีแมว ตรวจสารเสพติดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจอจะจะ 3 ราย ให้ออกจากราชการทันที ยัน ทำตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย.2560 นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอำเภองานส่งเสริมการปกครอง สมาชิก อส./ ชุดเฉพาะกิจ ชรบ.อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ้า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน จำนวน 647 ราย ในขณะที่กำลังประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

โดยผลจากการตรวจเบื้องต้น พบมีสารเสพติด จำนวน 5 ราย จากนั้นได้ทำการส่งไปตรวจยืนยันผลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบมีสารเสพติด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก 2 ราย ซึ่งทางอำเภอจะได้ดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันที

นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจว่า ผู้นำท้องถิ่นทุกคนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จัดให้มีการสุ่มตรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทุกคน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองโดยไม่มีการแจ้งเตือนมาก่อน ซึ่งผลการตรวจสอบครั้งนี้ พบผู้มีสารเสพติดจำนวน 3 ราย โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินตามกฎหมาย ต่อไป และจะดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันที ซึ่งทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไป โดยจะเน้นให้ผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากประชาชนมีเบาะแสว่า พื้นที่ใดมีการมั่วสุมยาเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยทางเจ้าหน้าที่จะปกปิดความลับในการแจ้งข่าว และจะรีบดำเนินการตรวจสอบโดยทันที.

กาฬสินธุ์ ปิดประตูตีแมว ตรวจสารเสพติดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจอจะจะ 3 ราย ให้ออกจากราชการทันที ยัน ทำตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด 6 มิ.ย. 2560 12:47 ไทยรัฐ