วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปตำรวจ

ช่วงนี้มีกระบวนการและความพยายามจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจโดยเสนอแนะผลการศึกษา แนวทางและความคิดเห็นเพื่อให้การทำหน้าที่และการให้บริการประชาชนของตำรวจมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ royalthaipolice.go.th

เกี่ยวกับเรา นำเสนอประวัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. องค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตำรวจทั่วประเทศและแผนการปฏิบัติงาน บริการประชาชน รวบรวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจและการทำผิดกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลของสถานีตำรวจทั่วประเทศ นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์น่าสนใจ...

6 มิ.ย. 2560 12:35 ไทยรัฐ