วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้มากยิ่งได้ประโยชน์

โดย สหบาท

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี

วาดหวังมุ่งมั่นปั้นโมเดลนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรให้ออกมามีคุณภาพ

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เชิญวิทยากร พิเศษที่ล้วนเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หลายด้านมาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เป็นองค์ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 7

อาทิ ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการสืบสวน ได้ พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.สสท. พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รอง ผบก.สพ.สกบ. พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว รอง ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.5 บก.ป.ร่วมบรรยาย

พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบก.สส.บช.น. พูดเรื่องเทคโนโลยีในการใช้เครื่องมือพิเศษ พ.ต.อ.อดิชัย กันหา นวท. (สบ 4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ สพฐ.7 หัวข้อการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการจัดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 เน้นเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลหมายจับ

พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผกก.5 บก.ป. เรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผกก.ปพ.บก.ป. พูดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ ผกก.ฝอ.ภ.จ.ปทุมธานี บรรยายการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ เกรียงศักดิ์พิชิต อดีต ผบก.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ว่าด้วยเรื่อง บุคลิกภาพมารยาททางสังคม

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ภ.จ.สระแก้ว รับเรื่องสื่อสังคม ออนไลน์กับการปฏิรูปตำรวจ พ.ต.ท.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ รอง ผกก.4 บก.ป. เรื่องการจราจรและงานธุรการโรงพัก พ.ต.ท.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย รอง ผกก.5 บก.ป. รับผิดชอบเรื่องการจัดการสถานการณ์

มี หลักสูตรศาสนิกชนสัมพันธ์ เชิญ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทฺติโย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม บาทหลวงปรีชา ยั่งยืน และ ครูมิตร ดาราฉาย ผู้แทนแต่ละศาสนา สอนคุณธรรมจริยธรรม

เพิ่มการเรียนรู้วิชาชีพเสริม ตั้งแต่ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างตัดผม ทำอาหาร ทำขนม เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ไม้ ทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผูกจับผ้า และฉลุอักษรโฟม

ตามแนวคิดที่ว่า “รู้มากยิ่งได้ประโยชน์มาก”

ก่อนนำไปใช้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน.

สหบาท

6 มิ.ย. 2560 12:27 ไทยรัฐ