วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดงานวันข้าว ชาวนาแห่งชาติ

นางนริศรา จำรูญวงษ์ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เปิดเผยว่า เนื่องจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิ.ย.เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านการข้าวมาโดยตลอด เป็นการให้ความสำคัญต่อข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย รวมทั้งให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ

นางนริศราเปิดเผยอีกว่า กรมการข้าวจึงเห็นสมควรจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ กรมการข้าวกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเป็นตัวแทนจัดงานในเขตภาคกลาง มี 6 จังหวัดเข้าร่วม มีลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และชัยนาท มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการศาสตร์พระราชา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำนา ฯลฯ.

นางนริศรา จำรูญวงษ์ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เปิดเผยว่า เนื่องจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิ.ย.เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย... 6 มิ.ย. 2560 08:15 ไทยรัฐ