วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯยันเงินกองทุนแม่เมาะโปร่งใส

กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริหารงานล้มเหลว ผวจ.ลำปาง ในฐานะประธานกรรมการเงินกองทุน ยืนยันทุกโครงการโปร่งใส ที่ไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะชาวบ้านเป็นผู้เสนอ โครงการผ่าน อปท.ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเล็กๆ

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.ลำปาง เผยว่า มีหลายส่วนมองว่าคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่อเป็นฝ่ายละลายเงินกองทุนที่ กฟผ.อนุมัติเงินกว่า 300 ล้านบาท แต่โครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่มีเลยสักโครงการ ในฐานะที่ตนเป็นคณะกรรมการเงินกองทุนได้ตรวจสอบทุกโครงการต่อจาก ผวจ.ลำปางคนก่อน พบว่ามีการเบิกจ่ายให้โครงการที่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ 5 ตำบล เป็น อบต.4 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นผู้เขียนโครงการเองหนักไปทางซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีนำไปซ่อมถนน สร้างระบบประปา จนมีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเงินกองทุนที่ กฟผ.ให้มาไม่สร้างโครงการใหญ่เพื่อส่วนรวมเลย จึงเหมือนว่าเงินหายไปไม่มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเป็นเหตุให้มีการมองว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใส

สำหรับคณะกรรมการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีระเบียบว่าห้ามนักการเมืองทุกระดับ ห้ามข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นกรรมการ แต่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเสนอมาเป็นคนในหมู่บ้านนั้นซึ่งมีกรรมการทั้งหมดกว่า 20 คน ส่วนโครงการใหญ่ๆ เช่น ขยาย รพ.แม่เมาะ หรือจัดสร้าง ม.แม่เมาะ ก็ขึ้นอยู่กับชาว อ.แม่เมาะ ร่วมกันเสนอมา.

กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะบริหารงานล้มเหลว ผวจ.ลำปาง ในฐานะประธานกรรมการเงินกองทุน ยืนยันทุกโครงการโปร่งใส ที่ไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะชาวบ้านเป็นผู้เสนอ... 6 มิ.ย. 2560 07:52 ไทยรัฐ