วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวาย “ร.9”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่ “รัชกาลที่ 9” ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว โดยคณะสงฆ์ใน กทม. 400 รูป.