วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู “เลือกตั้ง” ฉุดเศรษฐกิจฟื้น

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 3.2% โดยมีการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อน หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยปีนี้ส่งออกจะขยายตัว 3% เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่คาดการณ์ว่าเติบโตเพียง 0.6% ขณะที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทย คือการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ำ 4 ปีติดต่อกัน และคาดว่าจะเติบโตเพียง 0.7% ลดลงจากครั้งก่อนที่คาดว่าเติบโต 1.4% รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอกชน โดยการส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าโครงการของรัฐจะลงทุนต่อจนถึงรัฐบาลชุดต่อไปหลังการเลือกตั้ง และหากมีการเลือกตั้งในปี 2561 จะช่วยให้ความมั่นใจของเอกชนดีขึ้น แต่หากการเมืองไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำ เป็นระยะเวลานานในลักษณะรูปตัวแอล (L) และปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 4% เป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแบบยั่งยืน ควรดำเนินนโยบาย 3 ลด คือ 1.ลดขนาดภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเอกชนมีความคล่องตัว ดังนั้น ควรเร่งเดินหน้าความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เร่งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เข้ามามีบทบาทซึ่งหากรัฐบาลมีรายจ่ายลดลง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีรายได้มาก และอาจปรับลดภาษี เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของเอกชน 2.การลดกฎระเบียบและเพิ่มความคล่องตัวของส่วนงานราชการให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเอกชน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในเวทีโลก 3.ลดกำแพงเพื่อนบ้าน การเปิดเสรีการค้า ภาคบริการในด้านการเงินกับหลายๆประเทศให้มากขึ้น แก้กฎหมายให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจหรือถือครองสินทรัพย์ให้มากขึ้น.

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 3.2% โดยมีการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อน หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว 6 มิ.ย. 2560 04:37 ไทยรัฐ