วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงเหล้าเถื่อนยังไม่สิ้นซาก! 8เดือนยอดจับกุม2หมื่นคดี

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากที่กรมสรรพสามิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานสุรากลั่นชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุรา เข้มงวดและใช้ความรอบคอบในการออกใบอนุญาตขายสุราให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ผลปรากฏว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2559-พ.ค.2560) พบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.สุรา จำนวน 21,386 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 67 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็น สุราในประเทศ 174,258.135 ลิตร สุราต่างประเทศ 93,052.095 ลิตร เชื้อสุรา 517.925 กิโลกรัม และเครื่องกลั่น จำนวน 54 ชุด และเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ณ โกดังไม่มีเลขที่ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบของกลาง คือ สุรากลั่นผสม (ยาดอง) 54 ถัง ถังละ 30 ลิตร และ 10 แกลลอน แกลลอนละ 5 ลิตร รวมสุรา 1,670 ลิตร และผู้ต้องหา 1 ราย

“การตรวจโรงงานผลิตสุราชุมชนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เนื่องจากยังมีผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้ดื่ม หากประชาชนพบเบาะแสผู้กระทำความผิด แจ้งได้ที่โทร.1713 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300”.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากที่กรมสรรพสามิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานสุรากลั่นชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุรา 6 มิ.ย. 2560 04:33 ไทยรัฐ