วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัศวินเซ็นแต่งตั้งระดับต้น17ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม.และรอง ผอ.สำนัก-มีผลตั้งแต่ 8 มิ.ย.60 นี้

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1815/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 17 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2560 ดังนี้ 1.นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม. สำนักปลัด กทม. 2.นายเกรียงไกร จงเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม. สำนักปลัด กทม. 3.นายไตรภพ ขันตยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม. 4.นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม. 5.นายรักษา สุทิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัด กทม. 6.นายไทวุฒิ ขันแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการโยธา 7.นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักโยธา 8.นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการแพทย์ 9.นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการแพทย์ 10.นายศุภกฤต บุญขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักเทศกิจ

11.นายศักดิ์ชัย บุญมา ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักผังเมือง 12.นายชาตรี วัฒนเขจร ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม 13.นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ 14.นายสมชาย เดชากรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง 15.นายประยูร ครองยศ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16.นายโฆษิต อักษรชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว และ 17.นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1815/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 17 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2560 6 มิ.ย. 2560 04:22 ไทยรัฐ