วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดเทวราชฯ เปิดหอพระรัตนตรัย

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่วัดเทวราชกุญชร มีพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีปีที่ 16 ในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชฯ รองเจ้าคณะภาค 14 รับพระบัญชาเจ้าอาวาสพระอารามหลวงครบ 16 ปี พร้อมทั้งพิธีเปิดลานหอพระรัตนตรัยด้านหน้าพระมณฑปจตุรมุขด้วย ทั้งนี้ พระเทพคุณาภรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบ 16 ปีที่ได้มา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่วัดเทวราชฯ จึงจัดงานดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าพระมณฑปจตุรมุข เป็นลานหอพระรัตนตรัย โดยอัญเชิญพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร อายุประมาณ 200 ปี ประดิษฐานยังหอพระรัตนตรัย พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จปางจักรพรรดิเปิดโลก 4 องค์ มาประดิษฐานบริเวณดังกล่าวทั้ง 4 ทิศด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดเทวราชฯร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง.

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่วัดเทวราชกุญชร มีพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีปีที่ 16 ในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชฯ รองเจ้าคณะภาค 14 รับพระบัญชาเจ้าอาวาสพระอารามหลวงครบ 16 ปี 6 มิ.ย. 2560 04:18 ไทยรัฐ