วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ พิธีมหามงคล 9 มิ.ย. นี้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) ทรงเป็นประธานสงฆ์ และมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 195 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ พระพุทธนิรันตราย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ 28 บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจำนวน 9 บท รวมเป็น 37 บท

โดยหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เป็นหนังสือปกอ่อน หน้าปกได้เชิญตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานบนปกของหนังสือ พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้านล่างของหนังสือมีข้อความว่า สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีฯ จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทานตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ในส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th นอกจากนี้ ยังพระราชทานให้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง

ในพิธีมหามงคล วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ประชาชนยังไปรับเครื่องสักการะพระราชทาน เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้ พร้อมทั้งชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” และชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD MCOT Family ช่อง 14 และ Thai TV Global Network (TGN) หรือทางช่อง NBT World จะถ่ายทอดสด และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ในเวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ 5 มิ.ย. 2560 19:31 ไทยรัฐ